1932 – Gustaf Burström avlider endast 59 år gammal. Hans son Folke, som egentligen var utbildad agronom, tar över verksamheten.