1889-1891 – Luleå Bryggeri AB låter bygga en tegelbyggnad intill Luleåälven. Närheten till vattnet är viktig eftersom is används till nedkylning.