1974

Nyckelbryggeriet säljs till Till-bryggerierna. Gustaf står kvar som vd i några år.