1957

Gustaf Burström, den yngre, börjar i företaget tillsammans med sin far.